Daiwa Shoreline Shiner Z Setupper 125SDR

Daiwa Shoreline Shiner Z Setupper 125SDR

Availability: In stock

Photo Color Price Qty
3D Inakko
$16.80

Katakuchi Red Belly
$16.80

Golden Gigo
$16.80

Golden Rainbow
$16.80

Fuyajo
$16.80

Hirame Pink Iawshi
$16.80

Laser Maiwashi
$16.80

Laser Red Head
$16.80

Kibinago
$16.80

Aomono SP, Adel Keimura Marunomi Iwashi
$16.80

Aomono SP, Adel Keimura Oh-do Iwashi
$16.80

Aomono SP, Rattlin Adel Blue Pink Aji
$16.80