YGK X-Braid Omnium X8 Upgrade 200m, 300m, 500m, 600m 2020-

YGK X-Braid Omnium X8 Upgrade 200m, 300m, 500m, 600m 2020-

Availability: In stock

200m spool

Lb-test Kg-test JP Line # Dia mm Dia inch Mono lb test
(US) Equiv dia.
Spool Price Qty
14 6.4 0.6 0.131 0.0052 2 200m/220yds
$39.00

16 7.3 0.8 0.153 0.006 2.5 200m
$39.00

22 10 1 0.171 0.0067 3 200m
$39.00

31 14 1.5 0.21 0.0083 4 200m
$39.00

40 18 2 0.235 0.0093 6 200m
$39.00

56 25 3 0.285 0.0112 8 200m
$39.00

300m spool

Lb-test Kg-test JP Line # Dia mm Dia inch Mono lb test
(US) Equiv dia.
Spool Price Qty
67 30 4 0.33 0.013 12 300m
$57.00

80 36 5 0.37 0.0146 17 300m
$57.00

93 42 6 0.405 0.0159 20 300m
$57.00

600m spool

Lb-test Kg-test JP Line # Dia mm Dia inch Mono lb test
(US) Equiv dia.
Spool Price Qty
116 52 8 0.47 0.0185 30 600m
$115.00

500m spool

Lb-test Kg-test JP Line # Dia mm Dia inch Mono lb test
(US) Equiv dia.
Spool Price Qty
147 66 10 0.52 0.0205 35 500m
$95.00