Daiwa UVF PE Dura Sensor 8Braid+Si2 2020-

Daiwa UVF PE Dura Sensor 8Braid+Si2 2020-

Availability: In stock

5 Color 200m spools

Lb-test Kg-test JP Line # Dia mm Dia inch Mono lb test
(US) Equiv dia.
Spool Price Qty
11 4.9 0.6 0.131 0.0052 2 200m 220y
$22.00

15 6.8 0.8 0.153 0.006 2.5 200m 220y
$22.00

18 8 1 0.165 0.006 3 200m 220y
$22.00

21 9.6 1.2 0.185 0.007 4 200m 220y
$22.00

26 12 1.5 0.205 0.008 5 200m 220y
$22.00

35 16 2 0.235 0.009 6 200m 220y
$22.00

42 19 2.5 0.26 0.01 8 200m 220y
$22.00

49 22 3 0.285 0.011 10 200m 220y
$22.00

53 24 4 0.33 0.012 12 200m 220y
$22.00

5 Color 300m spools

Lb-test Kg-test JP Line # Dia mm Dia inch Mono lb test
(US) Equiv dia.
Spool Price Qty
11 4.9 0.6 0.131 0.0052 2 300m 330y
$30.00

15 6.8 0.8 0.153 0.006 2.5 300m 330y
$30.00

18 8 1 0.165 0.006 3 300m 330y
$30.00

21 9.6 1.2 0.185 0.007 4 300m 330y
$30.00

26 12 1.5 0.205 0.008 5 300m 330y
$30.00

35 16 2 0.235 0.009 6 300m 330y
$30.00

42 19 2.5 0.26 0.01 8 300m 330y
$30.00

49 22 3 0.285 0.011 10 300m 330y
$30.00

53 24 4 0.33 0.012 12 300m 330y
$30.00

66 30 5 0.38 0.014 14 300m 330y
$30.00

79 36 6 0.405 0.015 17 300m 330y
$30.00

Lime Green 200m spools

Lb-test Kg-test JP Line # Dia mm Dia inch Mono lb test
(US) Equiv dia.
Spool Price Qty
11 4.9 0.6 0.131 0.0052 2 200m 220y
$22.00

15 6.8 0.8 0.153 0.006 2.5 200m 220y
$22.00

18 8 1 0.165 0.006 3 200m 220y
$22.00

21 9.6 1.2 0.185 0.007 4 200m 220y
$22.00

26 12 1.5 0.205 0.008 5 200m 220y
$22.00

35 16 2 0.235 0.009 6 200m 220y
$22.00