YGK X-Braid Ultra2 Max WX8 200m 300m spools 2020-

YGK X-Braid Ultra2 Max WX8 200m 300m spools 2020-

Availability: In stock

200m spool

Lb-test Kg-test JP Line # Dia mm Dia inch Mono lb test
(US) Equiv dia.
Spool Price Qty
12 5.6 0.6 0.131 0.0052 2 200m/220yds
$18.00

15 6.8 0.8 0.153 0.006 2.5 200m
$18.00

20 8.8 1 0.171 0.0067 3 200m
$18.00

24 10.8 1.2 0.185 0.0073 3.5 200m
$18.00

29 13 1.5 0.21 0.0083 4 200m
$18.00

34 15.5 2 0.235 0.0093 6 200m
$18.00

300m spool

Lb-test Kg-test JP Line # Dia mm Dia inch Mono lb test
(US) Equiv dia.
Spool Price Qty
15 6.8 0.8 0.153 0.006 2.5 300m
$27.00

20 8.8 1 0.171 0.0067 3 300m
$27.00

29 13 1.5 0.21 0.0083 4 300m
$27.00

34 15.5 2 0.235 0.0093 6 300m
$27.00

51 25 3 0.285 0.011 10 300m
$27.00

62 28 4 0.33 0.013 12 300m
$27.00